Hikmah Aqiqah Anak Dalam Islam

Tiap amalan yang kita jalani tentu terdapat hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita rasakan dalam kehidupan tiap hari. Terkadang kita masih belum mengenali sesungguhnya apa tujuan ataupun khasiat dari tiap amalan yang dicoba.

Bila tadinya telah dibahas menimpa Hasrat serta Doa Aqiqah Bahasa Arab Beserta Terjemahannya, hingga pada peluang kali ini Pelangi Aqiqah hendak menguraikan sebagian data yang berkaitan dengan hikmah aqiqah terhadap anak.

Penafsiran Hikmah

Saat sebelum merambah inti ulasan, kita wajib tahu terlebih dulu menimpa definisi dari apa itu hikmah? Dilansir dari hidayatullah. com, asalnya kata hikmah mempunyai sebagian makna( lafazh musytarak). Antara lain, dalam Lisan al- Arab, Ibn Manzhur mengatakan hikmah itu al- qadha yang maksudnya memutuskan. Hikmah merupakan keahlian ide menguasai hukum- hukum syari’ ah serta meletakkan suatu tempat yang semestinya.

Hikmah: Pemahaman metode aqiqah

Hikmah pula bermakna selaku uraian Perihal tersebut semacam yang ditunjukkan dalam ayat:

يَايَحْيَىٰخُذِالْكِتَابَبِقُوَّةٍۖوَآتَيْنَاهُالْحُكْمَصَبِيًّا

Hai Yahya, ambillah Angkatan laut(AL) Kitab( Taurat) itu dengan serius. Serta kami bagikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak- anak,

( QS. Maryam[19]: 12)

Pada ayat tersebut, Ibn Katsir menerangkan kalau Kami membagikan kepada Yahya uraian, ilmu intensitas penuhi panggilan kebaikan serta tidak berubah- ubah atasnya( Tafsir al- Qur’ an al- Azhim).

Hikmah: Pengetahuan

Arti dari hikmah selanjutnya ialah pengetahuan, semacam yang disebutkan dalam ayat:

أُولَٰئِكَالَّذِينَآتَيْنَاهُمُالْكِتَابَوَالْحُكْمَوَالنُّبُوَّةَۚفَإِنْيَكْفُرْبِهَاهَٰؤُلَاءِفَقَدْوَكَّلْنَابِهَاقَوْمًالَيْسُوابِهَابِكَافِرِينَ

Mereka seperti itu orang- orang yang sudah Kami bagikan kitab, hikmat serta kenabian Bila orang- orang( Quraisy) itu mengingkarinya, hingga sebetulnya Kami hendak menyerahkannya kepada kalangan yang sekali- kali tidak hendak mengingkarinya.

( QS. Al- An’ am[6]: 89) Jasa aqiqah Jakarta dan Bekasi

Profesor. Wahbah az- Zuhaili berkata, al- hukma dalam ayat tersebut berarti ilmu yang berguna serta uraian terhadap agama.( Tafsir al- Munir).

Hikmah: Nasihat

Hikmah pula dapat bermaksud selaku nasihat, semacam yang disebutkan dalam surah Al- Baqarah berikut:

وَاذْكُرُوانِعْمَتَاللهِعَلَيْكُمْوَمَآأَنزَلَعَلَيْكُممِّنَالْكِتَابِوَالْحِكْمَةِيَعِظُكُمبِهِ

Serta ingatlah nikmat Allah kepadamu ialah Al- Kitab serta Al- Hikmah. Allah berikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan- Nya itu.

( QS. Al- Baqarah[2]: 231)

Hikmah dalam ayat tersebut bermakna nasihat, semacam dikatakan ar- Razi melansir komentar al- Muqatil.( Tafsir Mafatih al- Ghaib).

Penafsiran Aqiqah

Sehabis dijabarkan tadinya menimpa penafsiran ataupun definisi dari hikmah, hingga pada bagian ini hendak dijabarkan pula secara pendek tentang penafsiran aqiqah.

Secara bahasa, aqiqah maksudnya memotong( al- qat’ u). Arti dari memotong tersebut merupakan memotong hewan aqiqah, semacam kambing ataupun domba. Tidak diperkenankan aqiqah memakai hewan semacam kelinci, ayam, burung.

Sebaliknya, bagi bahasa aqiqah merupakan sesuatu ibadah yang ditujukkan kepada Allah selaku wujud rasa bersyukur atas nikmat serta karunia kelahiran balita.

Buat aqiqah anak pria memakai 2 ekor kambing/ domba serta aqiqah anak wanita memakai satu ekor kambing/ domba. Waktu yang sangat utama buat melakukan aqiqah ialah pada hari ketujuh sehabis kelahiran balita.

الْغُلَامُمُرْتَهَنٌبِعَقِيقَتِهِيُذْبَحُعَنْهُيَوْمَالسَّابِعِوَيُسَمَّىوَيُحْلَقُرَأْسُهُ

“ Tiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih di hari ketujuh, diberi nama, serta dicukur kepalanya.“

( HR. Nasa’ i 4149, Abu Daud 2837, Tirmidzi 1522, serta dishahihkan Al- Albani)

Hikmah Aqiqah

Masuk kedalam inti ulasan, apa hikmah yang kita miliki dalam melakukan aqiqah? Hikmah aqiqah pada anak ialah selaku bentuk taqarrub( pendekatan diri) kepada Allah sekalian wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah atas kelahiran si buah hati.

Aqiqah pula selaku wadah berbagi rasa kegembiraan dalam melaksanakan syari’ at Islam dengan bertambahnya generasi orang Islam yang hendak perbanyak umat Rasulullah Shallalalhu‘ Alaihi Wasallam.

Tidak hanya itu, dalam aqiqah kita pula memberikan daging dari hewan aqiqah yang sudah disembelih dengan syarat telah diolah terlebih dulu( matang). Masakan yang telah matang tersebut dapat kita bagikan kepada orang sebelah, sahabat, teman, dengan demikian dapat menguatkan ukhuwah( persaudaraan) di antara warga Muslim.

Leave a Reply